ŻOŁNIERSKA AKCJA KRWIODAWSTWA W CIESZYNIE

12 listopada 2020 r. członkowie Klubu HDK PCK przy Jednostce Wojskowej 34 Dywizjonu Obrony Powietrznej w Bytomiu wspólnie z żołnierzami 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz z żołnierzami 133 Batalionu Lekkiej Piechoty z Cieszyna zorganizowali akcje honorowego krwiodawstwa, która  przeprowadzona została na terenie koszar 133 BLP w Cieszynie. Podczas czwartkowej akcji zarejestrowało się aż 120 krwiodawców, w tym większość żołnierzy i ich rodzin, pracowni cywilni…