DRODZY KRWIODAWCY – MAMY TO!!!

18 listopada 2022r., Zarząd Województwa Śląskiego podjął Uchwałę nr 2050/376/V/2022 w sprawie BEZTERMNOWEGO zastosowania  oferty specjalnej na przejazdy pociągami spółki Koleje Śląskie sp. z. o. o.,  od dnia 1 stycznia 2023 r. – dla Honorowych Dawców Krwi posiadających tytuł „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, który nadawany jest przez Ministra Zdrowia, po oddaniu co najmniej 20 litrów pełnej krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Warto nadmienić, że członkowie Zarządu Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK od marca 2019 r., a w szczególności Pan Andrzej Kinasiewicz – Prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK i Pan Bogdan Ogrocki – Dyrektor Śl. OO PCK  podjęli działania  mające na celu przyznanie zniżki na bilety w Kolejach Śląskich i osiągnęliśmy bardzo wielki sukces, ponieważ bilety zostały przyznane bezterminowo naszym wspaniałym Krwiodawcom.

W ramach tej oferty wprowadzone zostały dla upoważnionych krwiodawców zryczałtowane opłaty za bilety:

    • dobowy sieciowy w cenie – 1 złoty;
    • miesięczny sieciowy imienny w cenie – 10 złotych.

Podstawą do skorzystania ze zniżki jest okazanie legitymacji „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Województwa Śląskiego, na czele z Panem Jakubem Chełstowskim – Marszałkiem, członkom zarządu, a w szczególności Panu Stanisławowi Baczyńskiemu i Pani Katarzynie Stachowicz, którzy od samego początku wspierali nasze działania, a także pozostałym radnym Sejmiku Województwa Śląskiego za bezterminowe przyznanie zniżek dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.

Gorąco Państwu dziękujemy, jednocześnie  zapewniamy, że jest to dla nas bardzo wielkie wyróżnienie i dołożymy wszelkich starań aby krwi w naszym województwie nigdy nie zabrakło dla chorych i potrzebujących.