PAŹDZIERNIKOWA AKCJA KRWIODAWSTWA W BESTWINCE

17 października 2021r. członkowie Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Bestwinie zorganizowali kolejną w tym roku akcje honorowego krwiodawstwa. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza, ambulans RCKiK z Katowic stanął na parkingu przy kościele pw. św. Sebastiana w Bestwince, w gminie Bestwina, powiat bielski. Podczas niedzielnej akcji zarejestrowało się 19 krwiodawców, a po wypełnieniu ankiety i badaniu lekarskim krew oddało 17 z nich, dzięki czemu pozyskano 8.55 litra tego bezcennego…

KOLEJNA WSPÓLNA AKCJA KRWIODAWSTWA BIELSKIEGO PCK Z TS „PODBESKIDZIE” P/H „ODDAJ KREW IDŹ NA MECZ” W BIELSKU-BIAŁEJ

16 października 2021r. członkowie Klubu HDK PCK „Kropla RH” przy Oddziale Rejonowym PCK w Bielsku-Białej zorganizowali kolejną w tym roku akcje honorowego krwiodawstwa wspólnie z Klubem TS „Podbeskidzie” z Bielska-Białej p/h „Oddaj krew idź na mecz”, a klub ufundował dla wszystkich krwiodawców podwójne darmowe bilety na mecz ich drużyny. Ambulans RCKiK zaparkował dzięki uprzejmości Dyrekcji Centrum Handlowego „Gemini Park” w Bielsku-Białej przed galerią, a krwiodawcy…

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z UBÓSTWEM

16 października na całym świecie jest obchodzony Światowy Dzień Walki z Ubóstwem – ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 47/196 z 22 grudnia) oraz natomiast 17 październikaŚwiatowy Dzień Żywności. Pierwowzorem tej inicjatywy był obchodzony w tym dniu od roku 1987 przez organizacje pozarządowe w wielu krajach Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy, zainicjowany przez powstały we Francji międzynarodowy ruch ATD Czwarty Świat. Dni  te poświęcone są najuboższym jako wyraz…

POLICJANCI ODZNACZENI ODZNAKAMI HONOROWYMI PCK

14 października 2019 r., w auli Szkoły Policji w Katowicach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego Pan insp. Jarosław Gałuszka – Komendant Szkoły wraz z Zastępcą ds. dydaktycznych insp.  Gabrielą Sochą przywitali uczestników apelu,  a w szczególności Pana Andrzeja Kinasiewicza – Prezesa Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK i Pana Bogdana Ogrockiego – Dyrektora Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK.  Na wstępie…

PAŹDZIERNIKOWA AKCJA KRWIODAWSTWA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

14 października 2021r., po miesięcznej przerwie spowodowanej odwołaniem we wrześniu akcji, członkowie Klubów HDK PCK przy TRW S.S. Poland i przy Urzędzie Miasta w Czechowicach-Dziedzicach zorganizowali kolejną akcje honorowego krwiodawstwa. Jak co miesiąc, w drugi czwartek, ambulans RCKiK z Katowic stanął na parkingu przed tutejszym Urzędem. Podczas czwartkowej akcji zgłosiło się 57 krwiodawców, a po wypełnieniu ankiety i  badaniu lekarskim, krew oddało 46 nich, w tym…

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!!!

Z okazji przypadającego w dniu dzisiejszym Waszego Święta przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia od członków, wolontariuszy oraz pracowników Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzień Edukacji Narodowej – to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w dniu 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela, jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Dzień Nauczyciela…

URODZINOWA – STRAŻACKA KROPLA KRWI W ŁODYGOWICACH

10 października 2020r., druhowie-ochotnicy, jednocześnie członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi  „Krewniak” przy OSP w Łodygowicach zorganizowali kolejną w tym roku akcje honorowego krwiodawstwa. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza, ambulans RCKiK stanął na parkingu przed kościołem pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach. W niedzielny poranek, podczas akcji zarejestrowało się 32 osoby, a po wypełnieniu ankiety i badaniu lekarskim, krew oddało 28 z nich, dzięki czemu pozyskano 12,6 litra…

40-LECIE MIEJSKO-GMINNEGO KLUBU HDK PCK Z WILAMOWIC

25 września 2021r. odbyła się uroczysta akademia z okazji  40–lecia Miejsko-Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Wilamowicach. Na wstępie Pan Tomasz Schneider Prezes w/w przywitał przybyłych gości wśród których znaleźli się: Pan Bogdan Ogrocki – Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, Pan Marek Mielnik – Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej, Pan Andrzej Kamiński Andrzej – Wicestarosta bielski,  dr Stanisław…

NA RATUNEK UCHODŹCOM

Kryzys na granicy Polski z Białorusią narasta. Opinia publiczna informowana jest, że każdego dnia do Polski przez granicę polsko-białoruską próbuje przedostać się od 200 do 500 osób.  Większość z nich potrzebuje nie tylko butów, ciepłej odzieży i jedzenia, ale również pomocy medycznej. Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków na konto pod hasłem „Na ratunek uchodźcom”. Polski Czerwony Krzyż kontynuuje swoje działania na rzecz migrantów. Dotychczas dostarczył pomoc do ośrodka w Lininie i Bezwoli…

KOLEJNA UDANA AKCJA KRWIODAWSTWA W SKOCZOWIE

30 września 2021r., członkowie Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miasta w Skoczowie zorganizowali akcje honorowego krwiodawstwa. Ambulans RCKiK z Katowic stanął jak zwykle na Rynku w Skoczowie. Podczas czwartkowej akcji zarejestrowało się 44 krwiodawców, a po wypełnieniu ankiety i badaniu lekarskim, krew oddało 41 z nich, dzięki czemu pozyskano 18,45 litra tego bezcennego i niczym nie zastąpionego leku!!! Pierwszy raz krew oddało 7 osób, dzięki…