Pielęgniarska Opieka Długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.

 

 

Do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny skalą Barthela uzyskali od 0 do 40 punktów. Skierowanie w raz z kartą kwalifikującą pacjenta do przyjęcia wypełnia lekarz prowadzący leczenie pacjenta( POZ, Specjalista np. kardiolog, neurolog) oraz pielęgniarka środowiskowa.

 

Świadczenia są bezpłatne, wykonywane w ramach umowy z NFZ.

 

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Dom Polskiego Czerwonego Krzyża w Chorzowie

 Plac Piastowski 19, 41-503 Chorzów
tel. 32 241 17 78

DOM PCK W CHORZOWIE 

Plac Piastowski 19

41-503 Chorzów

tel. 32 241 17 78

32 241 08 86

mail: dompchorzow@pck.org.pl