Śląski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników, rozmieszczonych na terenie województwa śląskiego.

Pojemniki są własnością Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża – zostały kupione za symboliczną złotówkę. PCK gromadzi w nich tekstylia które wydawane są osobom potrzebującym, zaś środki pozyskane ze sprzedaży części zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową.

 

Gdzie można oddać tekstylia?

Wszystkie aktualne lokalizacje pojemników PCK w województwie małopolskim można znaleźć w pliku pdf, poniżej oraz na stronie projektu www.pck.pl/tekstylia. Wykazy miejsc z nowymi lokalizacjami są na bieżąco aktualizowane.

Jak rozpoznać pojemniki PCK?

Wszystkie pojemniki Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża są odpowiednio oznakowane. Elementy, na jakie należy zwrócić uwagę, to: obecność znaku PCK oraz kontakt do lokalnego oddziału organizacji.

Jakie tekstylia zbierane są do pojemników PCK?

Do pojemników można wkładać zarówno ubrania, jak i pościel, ręczniki, nawet pluszowe zabawki i buty połączone w pary. Przekazując tekstylia, zadbaj o to, aby były czyste i spakowane w komplety.

Kto odpowiada za pojemniki ze znakiem PCK?

Polski Czerwony Krzyż jest właścicielem pojemników, w których gromadzone są tekstylia, dlatego PCK odpowiada zarówno za lokalizację tych pojemników, jak i za ich stan. Regularne opróżnianie pojemników leży jednak po stronie naszych partnerów. Ponieważ zdarzało się w przeszłości, że pojemniki były niszczone lub przepełnione, postanowiliśmy na każdym z nich umieścić dane kontaktowe do oddziału PCK – gorąco prosimy o sygnalizowanie wszelkich niepokojących sytuacji związanych ze stanem i umiejscowieniem pojemników.

Jeśli jesteś właścicielem terenu i chcesz wspierać PCK udostępnij nam swoje miejsce. Nasz pojemnik ma wymiary

120 x 120 x 222 cm. Sprawisz wielka radość wielu ludziom w Twojej okolicy.

 

Prosimy skontaktuj się z nami

 

 

Jeśli chcesz przekazać rzeczy napisz albo zadzwoń do nas, umieścimy informację na stronie.

 


 

Ofiarowane artykuły przekażemy najbardziej potrzebującym: ubogim, bezdomnym, rodzinom wielodzietnym lub ofiarom klęsk i katastrof. Zapotrzebowanie na pomoc doraźną jest zawsze większe niż możliwość jego zaspokojenia, a zakres pomocy, jakiej udzielimy, zależy tylko od Twojej hojności i życzliwości.

 

Dary przekazujemy w oparciu o informacje uzyskane od władz samorządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz na podstawie rozeznania naszych wolontariuszy i pracowników.

 

AKTUALNE RZECZY MOŻLIWE DO PRZEKAZANIA:

Telefon: 32 251 20 11

E-mail: katowice@pck.org.pl


 

Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. PCK 8, 40-057 Katowice