GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA ŚL.OO PCK

Promocja honorowego krwiodawstwa.

Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pomoc socjalna.
Transport sanitarny.

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

Realizacja usług opiekuńczych podstawowych i specjalistycznych.

Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego.
Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Uczestnictwo w ekshumacjach ofiar

konfliktów zbrojnych.

Współpraca z Biurem Informacji i Poszukiwań działającym przy Zarządzie Głównym PCK.

ZARZĄD ŚL.OO PCK

Skład Zarządu Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża:

 


 

Andrzej Kinasiewicz – Prezes Zarządu

Piotr Górnik – Wiceprezes Zarządu

Włodzimierz Nowacki – Członek Zarządu

Tomasz Piwocha – Członek Zarządu

Zbigniew Morzycki – Członek Zarządu

 

Komisja rewizyjna 

Andrzej Jaroszek – Przewodniczący Komisji

Janusz Sacha – Członek Komisji

Wacław Wójcik – Członek Komisji

 

Bogdan Ogrocki – Dyrektor Śląskiego  Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

BIURO ŚL.OO PCK

GODZINY PRACY:

pn.- pt.: 7.00 – 15.00

 

ul. PCK 8
40 – 057 Katowice
tel. 32 251 20 11
katowice@pck.org.pl

NIP: 634 -10-48-778
REGON: 007023731-00154
KRS: 0000225587

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

pn.- pt.: 7.30 – 14.30

ul. PCK 8
40 – 057 Katowice
tel. 32 251 20 11
katowice@pck.org.pl

 

NIP: 634 -10-48-778
REGON: 007023731-00154
KRS: 0000225587

GODZINY PRACY:

pn.-pt.: 7.00 – 15.00

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

pn.-pt.: 7.30 – 14.30

ODDZIAŁY ŚL.OO PCK

Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej

ul. Sobieskiego 6

43 – 300 Bielsko-Biała

33 822 82 12

bielsko-biała@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Bytomiu

ul. Moniuszki 13

41 – 902 Bytom

606 268 107

bytom@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Cieszynie

Rynek 6

43 – 400 Cieszyn

33/852-01-74

cieszyn@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Częstochowie

ul. Waszyngtona 47 A

42 – 200 Częstochowa

34 324 77 58

czestochowa@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Gliwicach

ul. Wrocławska 16

44 – 100 Gliwice

32 231 70 68

gliwice@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu Zdroju

ul. 1 Maja 15

44 – 335 Jastrzębie Zdrój

32 476 35 66 / 512 242 627

jastrzebie-zdroj@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Jaworznie

ul. Inwalidów Wojennych 14

43 – 600 Jaworzno

32 752 55 34

jaworzno@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Knurowie

ul. Wilsona 10

44 – 190 Knurów

32 235 22 11

knurow@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9

42 – 700 Lubliniec

34 344 87 25

lubliniec@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Raciborzu

ul. Mickiewicza 13/1

47 – 400 Racibórz

32 415 26 53

raciborz@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Rybniku

 ul. Chrobrego 16

44 – 200 Rybnik

32 422 25 63

rybnik@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Sosnowcu

ul. 1 Maja 21

41 – 200 Sosnowiec

32 266 23 11

sosnowiec@pck.org.pl

Oddział Rejonowy dla miast Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska

ul. Sienkiewicza 3

41 – 600 Świętochłowice

32 740 94 38/ 511 844 418

swietochlowice@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Wodzisławiu Śląskim

ul. Kubsza 28/5

44 – 300 Wodzisław Śląski

32 455 18 72

wodzislawslaski@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Zabrzu

ul. Wyzwolenia 7

41 – 800 Zabrze

32 271 36 34

zabrze@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Zawierciu

ul. Stary Rynek 10

42 – 400 Zawiercie

693 022 535

zawiercie@pck.org.pl

Dom PCK w Chorzowie 

Plac Piastowski 19

41 – 503 Chorzów

32 241 17 78 / 32 241 08 86

dompchorzow@pck.org.pl

ODDZIAŁY MOO PCK

Galeria ŚL.OO PCK