GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁANIA ŚL.OO PCK

Promocja honorowego krwiodawstwa.

Prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pomoc socjalna.
Transport sanitarny.

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

Realizacja usług opiekuńczych podstawowych i specjalistycznych.

Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego.
Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Uczestnictwo w ekshumacjach ofiar

konfliktów zbrojnych.

Współpraca z Biurem Informacji i Poszukiwań działającym przy Zarządzie Głównym PCK.

ZARZĄD ŚL.OO PCK

Skład Zarządu Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża:

 


 

Adam Przywara  – Prezes Zarządu

Andrzej Jaroszek – Wiceprezes Zarządu

Anna Grelowska  – Członek Zarządu

Janusz Sacha – Członek Zarządu

Wacław Wójcik – Członek Zarządu

Czesław Gansiniec – Członek Zarządu

 

Komisja rewizyjna 

Andrzej Kinasiewicz – Przewodniczący

 

Bogdan Ogrocki – Dyrektor Śląskiego  Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża

BIURO ŚL.OO PCK

GODZINY PRACY:

pn.- pt.: 7.00 – 15.00

 

ul. PCK 8
40 – 057 Katowice
tel. 32 251 20 11
katowice@pck.org.pl

NIP: 634 -10-48-778
REGON: 007023731-00154
KRS: 0000225587

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

pn.- pt.: 7.30 – 14.30

ul. PCK 8
40 – 057 Katowice
tel. 32 251 20 11
katowice@pck.org.pl

 

NIP: 634 -10-48-778
REGON: 007023731-00154
KRS: 0000225587

GODZINY PRACY:

pn.-pt.: 7.00 – 15.00

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

pn.-pt.: 7.30 – 14.30

ODDZIAŁY ŚL.OO PCK

Oddział Rejonowy PCK w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 6

43 – 300 Bielsko-Biała

33 822 82 12

bielsko-biała@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Bytomiu ul. Moniuszki 13

41 – 902 Bytom

606 268 107

bytom@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Cieszynie Rynek 6

43 – 400 Cieszyn

33/852-01-74

cieszyn@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Częstochowie ul. Waszyngtona 47 A

42 – 200 Częstochowa

34 324 77 58

czestochowa@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Gliwicach ul. Wrocławska 16

44 – 100 Gliwice

32 231 70 68

gliwice@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu Zdroju ul. 1 Maja 15

44 – 335 Jastrzębie Zdrój

32 476 35 66

jastrzebie-zdroj@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Jaworznie ul. Inwalidów Wojennych 14

43 – 600 Jaworzno

32 752 55 34

jaworzno@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Knurowie ul. Wilsona 10

44 – 190 Knurów

32 235 22 11

knurow@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Lublińcu ul. Sobieskiego 9

42 – 700 Lubliniec

34 344 87 25

lubliniec@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Piekarach Śląskich ul. Żwirki 23

41 – 946 Piekary Śląskie

32 287 38 38

piekaryslaskie@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Raciborzu ul. Mickiewicza 13/1

47 – 400 Racibórz

32 415 26 53

raciborz@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Rybniku  ul. Chrobrego 16

44 – 200 Rybnik

32 422 25 63

rybnik@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Sosnowcu ul. 1 Maja 21

41 – 200 Sosnowiec

32 266 23 11

sosnowiec@pck.org.pl

Oddział Rejonowy dla miast Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska ul. Sienkiewicza 3

41 – 600 Świętochłowice

32 740 94 38/ 511 844 418

swietochlowice@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Wodzisławiu Śląskim ul. Kubsza 28/5

44 – 300 Wodzisław Śląski

32 455 18 72

wodzislawslaski@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Zabrzu ul. Wyzwolenia 7

41 – 800 Zabrze

32 271 36 34

zabrze@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Zawierciu ul. Stary Rynek 10

42 – 400 Zawiercie

693 022 535

zawiercie@pck.org.pl

Dom PCK w Chorzowie  Plac Piastowski 19

41 – 503 Chorzów

32 241 17 78 / 32 241 08 86

dompchorzow@pck.org.pl

ODDZIAŁY MOO PCK

Oddział Rejonowy PCK w BochniZarząd:
Jan Poznański – Prezes Zarządu
Łukasz Kijak – Wiceprezes Zarządu
Ewa Wiaderny – Sekretarz
Izabela Szewczyk – Skarbnik

Ul. Wojska Polskiego 1, 32-700 Bochnia

14 611 34 01

or.bochnia@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w ChrzanowieZarząd:
Wojciech Heitzman – Prezes Zarządu
Jerzy Paluch – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Matyaszewski – Skarbnik
Henryk Kozyra – Sekretarz

Ul. Sokoła 24, pok.113, 32-500 Chrzanów

606 268 107

zr.chrzanow@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w GorlicachZarząd:
Marian Sikora – Prezes Zarządu
Jan Bugno – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Wszołek – Sekretarz
Dariusz Surmacz – Skarbnik

Ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice

509 080 992

or.gorlice@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Nowym SączuZarząd:
Wojciech Tada – Prezes Zarządu
Mieczysław Orczykowski – Wiceprezes Zarządu
Maria Śmiałek – Wiceprezes Zarządu
Józef Nowogórski – Skarbnik

Ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz

18 440 09 90

zr.nowysacz@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w OlkuszuZarząd:
Angelika Cieślik – Prezes Zarządu
Marian Lewandowski – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Solecki – Sekretarz Zarządu
Michał Masłowski – Członek Zarządu
Andrzej Smucz – Członek Zarządu

Ul. Kr. K. Wielkiego 12, 32-300 Olkusz

577 370 919

or.olkusz@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Suchej BeskidzkiejZarząd:
Michał Bartyzel – Prezes Zarządu
Stanisław Dyrcz – Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Krawczyk – Członek Zarządu
Wojciech Pająk – Skarbnik
Mateusz Szklarczyk – Sekretarz

Adres do korespondencji:

Klub HDK PCK „Babia Góra” przy Urzędzie Gminy w Zawoi

34-222 Zawoja 1307

502 720 625

or.suchabeskidzka@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Tarnowie dla Powiatu GrodzkiegoZarząd:
Stefan Wrona – Prezes Zarządu
Urszula Pacwa – Wiceprezes Zarządu
Piotr Moździerz – Sekretarz
Krzysztof Kowalski – Skarbnik
Bartłomiej Bieniasz – Członek Zarządu

Ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

14 621-19-09

zr.tarnow@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w Tarnowie dla Powiatu ZiemskiegoZarząd:
Piotr Wąsowski – Prezes Zarządu
Stanisław Bem – Wiceprezes Zarządu
Marek Bachara – Sekretarz
Anna Nasiadka – Skarbnik
Jerzy Kornaus – Członek Zarządu

Ul. Do Huty 17, 33-100 Tarnów

14 621-19-09

zr.tarnow@pck.org.pl

Oddział Rejonowy PCK w WieliczceZarząd:
Henryk Uhryński – Prezes Zarządu
Grażyna Chlebda – Wiceprezes Zarządu
Maria Gertner – Krupa – Skarbnik

Ul. Szpunara 8, 32-020 Wieliczka

12 278-32-42

or.wieliczka@pck.org.pl

Galeria ŚL.OO PCK