Pomaganie jest dziecinnie proste! Rozliczając swój PIT mogą Państwo w prosty sposób – za pośrednictwem PCK – zapewnić dzieciom wyprawki szkolne, szansę na edukację, wyjazdy kolonijne. Ponadto będziemy mogli przekazać osobom potrzebującym paczki żywnościowe, jak również promować honorowe krwiodawstwo.

JAK PRZEKAZAĆ 1 %?

KRS 0000 22 55 87

Jak samodzielne prawidłowo odpisać 1% podatku?

W zeznaniu PIT należy wpisać numer KRS Polskiego Czerwonego Krzyża.

Numer KRS, to numer nadany przez sąd, pod którym dana organizacja jest wpisana do tzw. Krajowego Rejestru Sądowego, stąd jego nazwa: KRS. To numer, który przydzielony jest raz, jest stały i reprezentuje Stowarzyszenia, nie jej podopiecznych. Nie ma czegoś takiego jak numer KRS danego podopiecznego. Numer KRS trzeba wpisać w formularzu PIT w pole Numer KRS, a w sąsiednie pole poprawnie wyliczoną kwotę 1% podatku.

OPCJA I (przykład dla PITu 37)

Jeśli chcecie Państwo przekazać nam 1% podatku bez podawania swoich danych osobowych, w każdym formularzu PIT (w miejscu poświęconym 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego) należy wpisać TYLKO nasz numer KRS 0000225587, a pole „WYRAŻAM ZGODĘ” pozostawić niezakreślone.

OPCJA II (przykład dla PITu 37)

Jeśli chcecie Państwo przekazać swój 1% podatku bez podawania swoich danych osobowych  na pomoc konkretnej osobie z grona podopiecznych Stowarzyszenia bądź na jeden z celów szczegółowych (jednostki organizacyjne MOO PCK, działy np. krwiodawstwo MOO PCK), wówczas wystarczy w formularzu PIT, w miejscu „Cel szczegółowy 1%” wpisać jego nazwę.

OPCJA III (przykład dla PITu 37)

Jeśli chcecie Państwo przekazać nam 1% podatku na cel szczegółowy z podaniem swoich danych osobowych, w każdym formularzu PIT należy wpisać nasz numer KRS 0000225587, cel szczegółowy, adres emailowy a pole „WYRAŻAM ZGODĘ” zakreślić krzyżykiem. Zaznaczenie tego pola umożliwi nam kontakt z Państwem i przesłanie podziękowania.

UWAGA: Jedynie rubryka z numerem KRS i rubryka z kwotą 1% są niezbędne do przekazania 1% podatku. Pozostałe pola są opcjonalne – zachęcamy do ich uzupełnienia, ale nie jest to konieczne.

1% podatku mogą przekazać osoby fizyczne będące:

  • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37);
  • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem (PIT-28);
  • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT-36);
  • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L);
  • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38);
  • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT-39).

Emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A, również mogą wesprzeć Polski Czerwony Krzyż – wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą zeznanie podatkowe. Osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy, aby móc przekazać 1% podatku na rzecz OPP, muszą samodzielnie wypełnić właściwy formularz PIT. Możliwości przekazania 1% podatku na rzecz OPP nie mają osoby, których podatek należny jest równy 0 – czyli ulgi są tak duże, że znoszą cały podatek należny.

Kiedy zapoznasz się już z terminami składania PIT, warto zastanowić się nad sposobem, w jaki chciałbyś/chciałabyś dostarczyć wypełnioną deklaracje do Urzędu Skarbowego. Obecnie istnieje na to kilka sposobów. Druki PIT możesz złożyć: :

  • Osobiście – należy złożyć je w okienku podawczym wyznaczonego nam Urzędu Skarbowego
  • Przez Internet – wysyłamy je w formie elektronicznej
  • Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego

Pamiętaj, że za datę złożenia druku PIT uznaje się datę stempla pocztowego.

Po złożeniu przez podatników swoich deklaracji podatkowych, urzędy skarbowe zajmują się weryfikacją przekazanych danych i jeśli zachodzi taka konieczność, niektórzy podatnicy są wzywani do złożenia korekt. Termin na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dot. osiągniętych dochodów i, co za tym idzie, należnego podatku dochodowego mija 30 lipca. Dopiero po tym terminie urzędy skarbowe przekazują kwoty 1% podatku na rachunek bankowy organizacji. Ostatecznym terminem, do którego urzędy skarbowe są zobowiązane przekazać całość 1% podatku od wszystkich podatników jest 30 września.

Nie. 1% podatku jest wyliczany od rzeczywiście płaconego podatku dochodowego do skarbu państwa. Dlatego nie ma wpływu na tzw. zwrot podatku.

Tak. Chcemy podkreślić, że w grupie osób, które mogą przekazać 1% podatku są również emeryci i renciści – po otrzymaniu deklaracji ZUS można ją przepisać na odpowiednim formularzu, uzupełnić sekcję dot. 1% podatku i złożyć deklarację z swoim urzędzie skarbowym.

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.