Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Naucz się, jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy razem z Polskim Czerwonym Krzyżem.

 


 

Nasze kursy są prowadzone przez odpowiednio przygotowanych instruktorów, zawsze w oparciu o najbardziej aktualne międzynarodowe wytyczne Czerwonego Krzyża. Wszystkie kursy w części poświęconej podstawowemu podtrzymywaniu życia (postępowanie w przypadku osoby nieprzytomnej, resuscytacja, zadławienie) są zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

 

Kursy przeznaczone są dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 16 rok życia i nie mają doświadczenia w udzielaniu pierwszej pomocy. Uczą jak zadbać o bezpieczeństwo na miejscu wypadku oraz jak udzielić pomocy poszkodowanym w najczęściej zdarzających się sytuacjach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych Instruktorów Pierwszej Pomocy PCK w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, w grupach liczących maksymalnie 15 osób. Wykłady teoretyczne podparte są pokazami, po których następują ćwiczenia tak, aby każdy z kursantów mógł nabyć praktycznych umiejętności. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach. Pozoracje urazów wykonywane są przy użyciu profesjonalnych środków do charakteryzacji. Podczas kursu wykorzystywane są pomoce dydaktyczne tj: AED treningowe, fantomy renomowanych firm AMBU i Laerdal, środki opatrunkowe, materiały multimedialne.

 

Instrukcja Pierwszej Pomocy znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania”.

5 godzinny elementarny kurs udzielania pierwszej pomocy (jednodniowy)

 

Kurs trwa pięć 45-minutowych jednostek lekcyjnych. Kurs elementarny jest popularny ze względu na swoją zwartą formę oraz niewysoki koszt. Jest to najkrótszy kurs oferowany przez Polski Czerwony Krzyż. Każdy z uczestników w trakcie kursu wykonuje ćwiczenia, które są warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym. Każdy z uczestników otrzymuje dwujęzyczne, (polsko-angielskie) imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Program kursu 5-godzinnego:

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 4. Podtrzymywanie Życia. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń.
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów.

8 godzinny kurs udzielania pierwszej pomocy (jednodniowy)

 

Kurs trwa osiem 45-minutowych jednostek lekcyjnych. Kurs jest realizowany w ciągu jednego dnia Kurs przeznaczony dla grup zorganizowanych w zakładach pracy w których nie ma możliwości przeprowadzenia kursu 16 godzinnego, jednakże kurs 5 godzinny jest nie wystarczający. Szczególnie polecamy choć nie tylko, jako powtórzeniowy dla osób które uczestniczyły w przeszłości w kursach pierwszej pomocy. Uczestnik kursu otrzymuje się dwujęzyczne (polsko-angielskie) zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomoc.

 

Program kursu 8-godzinnego:

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia.
 5. Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.
 6. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń.
 7. Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych, urazów głowy i kręgosłupa.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów.

16 godzinny Podstawowy Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy (dwudniowy)

 

Kurs trwa szesnaście 45-minutowych jednostek lekcyjnych. Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości (np. nauczyciele PO, pielęgniarki, lekarze). Składa się przede wszystkim z zajęć praktycznych – omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp do ćwiczeń, który ma uświadomić uczestnikom, w jakich sytuacjach (i z jakiego powodu) należy dane czynności wykonywać. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach (badanie poszkodowanego, układanie w pozycji bocznej, zakładanie opatrunków i unieruchamianie), jak i na manekinach (podstawowe podtrzymywanie życia – resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Osoby po pozytywnym zaliczeniu kursu otrzymują dwujęzyczne (polsko-angielskie) zaświadczenie honorowane w Unii Europejskiej. Kurs ten jest certyfikowany przez Centrum Referencyjne ds. Nauczania Pierwszej Pomocy.

 

Program kursu 16-godzinnego:

 1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 2. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
 3. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 4. Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
 5. Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.
 6. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń.
 7. Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych, oraz urazów głowy i kręgosłupa.
 8. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów.

Kursy Pierwszej Pomocy

Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w oparciu o program posiadający certyfikat Europejskiego Centrum Referencyjnego – Śląski Oddział Okręgowy PCK, tel. 32 251 20 11 (cena atrakcyjna, do negocjacji)

 

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża od kilkudziesięciu lat organizuje coroczne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy to ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rywalizują ze sobą w 3 etapach – rejonowym, okręgowym, centralnym. Do finału dostaje się 16 najlepszych drużyn 5 osobowych, które muszą wykazać się znajomościami udzielania pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych na potrzeby Mistrzostw stacjach. Pozorowane wypadki przygotowywane są przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby charakteryzacyjne itd.) oraz rekwizytów i wyglądają bardzo realistycznie.

 

Celem Mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom, przygotowuje się do startu w mistrzostwach.

 

Konkurs organizowany jest w przestrzeni miejskiej, po to, aby jak najwięcej osób mogło być świadkami rywalizacji Mistrzów Pierwszej Pomocy. Dzięki temu, osoby które widzą, jak należy udzielić pierwszej pomocy, oswajają się z tą trudną i stresującą sytuacją i chętniej później przychodzą na kursy pierwszej pomocy, gdzie uczą się ich zasad. Należy pamiętać, że pierwsze minuty po wypadku decyduje o zdrowiu i życiu osób poszkodowanych.

 

Bez znajomości zasad pierwszej pomocy poszkodowany ma mniejsze szanse na przeżycie.

Statystyki pokazują, że tylko co 4 Polak wie, jak udzielać pierwszej pomocy.

 

 

Edukując młodzież, kształtujemy wśród społeczeństwa postawę dobrego samarytanina, który w sytuacji zagrożenia nie boi się pomóc drugiej osobie i wie jak to zrobić.

 

Dodatkowe materiały dot. Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK znajdują się

w zakładce Pliki do pobrania”.

Pomyśl o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich.

 


Dzięki karcie ICE Polskiego Czerwonego Krzyża służby ratownicze szybko uzyskają cenne informacje o poszkodowanej osobie.

 

Polski Czerwony Krzyż jako pierwszy w Polsce wprowadził karty ICE. Skrót ICE (InCase of Emergency) oznacza „w nagłym wypadku”. Pomysł kart ICE powstał z inicjatywy włoskich ratowników, którzy zauważyli lukę informacyjną w kontakcie z rodziną i bliskimi poszkodowanych.

 

 

Niemal każdy z nas znalazł się w sytuacji, która zagraża naszemu życiu lub zdrowiu. Karta ICE zawiera zabezpieczone przed zniszczeniem pola, na których można zapisać imię i nazwisko właściciela oraz numery telefonów do 3 osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Osoby podane do kontaktu powinny umieć udzielić informacji o stanie zdrowia właściciela karty. Dzięki tym informacjom służby ratownicze będą mogły szybko pomóc poszkodowanej osobie. Karta nie zawiera informacji o grupie krwi, bo i tak nie zwalnia ona lekarza z obowiązku przeprowadzenia próby krzyżowej przed transfuzją.

Jednak wypadki komunikacyjne to nie jedyne zagrożenie. Karta ICE jest niezastąpiona także w innych sytuacjach: gdy zgubi się dziecko, ktoś straci przytomność albo nie potrafi podać swoich danych osobowych – wtedy ułatwia kontakt z rodziną takiej osoby.

Polski Czerwony Krzyż od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Adresatami naszych szkoleń są zarówno osoby dorosłe, jak również dzieci i młodzież. Staramy się docierać do każdej grupy wiekowej, organizując kursy dla dzieci i młodzieży w szkołach wszystkich szczebli, wyższych uczelniach, środowiskach nauczycielskich, zakładach pracy, itp. Odbiorcami naszych działań edukacyjnych są w dużej mierze dzieci, dla których przygotowaliśmy specjalny program edukacyjny z pierwszej pomocy „RATOWNICZEK”.

 

Głównym celem programu jest wykształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i zapobieganie ewentualnym wypadkom wśród nich. „Ratowniczek” to program skierowany do dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Składa się z dwóch niezależnych części: pierwsza przeznaczona jest dla klas I i II szkół podstawowych, natomiast część druga – dla uczniów klas III i IV.

 

 

 

Cele programu to:

 • upowszechnianie zasad pierwszej pomocy poprzez przygotowanie dzieci do niesienia pomocy przed ewentualną pomocą lekarską, dostosowane do ich możliwości pycho-fizycznych;
 • wykształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci,
 • zapobieganie ewentualnym wypadkom wśród dzieci,
 • wykształcenie wśród dzieci ciągłej gotowości niesienia pierwszej pomocy;
 • składa się z dwóch niezależnych części: pierwsza przeznaczona jest dla klas I i II szkół podstawowych, natomiast część druga – dla uczniów klas III i IV.

 

Książeczka Ratowniczek pomaga Ci pomagać znajduje się w zakładce Pliki do pobrania”.

Tel.: 32 251 20 11

E-mail: katowice@pck.org.pl

 


 

Śląski Oddział Okręgowy PCK

ul. PCK 8, 40 – 057 Katowice