Pierwsze szkolenia Sióstr Pogotowia PCK rozpoczęły się w Polskim Czerwonym Krzyżu w roku 1960. Na 16 kursach przeszkolono wtedy 422 osoby. Poważna część absolwentek tych kursów wyraziła chęć podjęcia pracy w punktach opieki nad chorym w domu. W związku z zainteresowaniem słuchaczek PCK odbył spotkania z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej na temat organizacji takich punktów. Rozmowy zostały uwieńczone sukcesem i od 1961 r. Polski Czerwony Krzyż rozpoczął, nowatorski na owe czasy program usług – opieka nad chorym w domu.

Od tego czasu Siostry PCK i opiekunki domowe sprawują pieczę nad samotnymi chorymi w ich domach. Oddziały okręgowe organizują i prowadzą działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej. Nasz personel i siostry PCK, pielęgniarki, opiekunki medyczne, opiekunki środowiskowe sprawują opiekę nad osobami obłożnie i ciężko chorymi, niepełnosprawnymi oraz samotnymi w domu. Wykonujemy czynności pielęgnacyjne i gospodarcze. Zakres pielęgnacji i rodzaj czynności dostosowany jest do indywidulanych potrzeb i możliwości osoby objętej naszą opieką. Osoby świadczące usługi przestrzegają wszystkich zaleceń lekarskich oraz współuczestniczą w realizacji celu terapeutycznego. Usługi nasze są świadczone na wysokim poziomie, zapewniamy bezpieczeństwo chorym i ich rodzinom. Dbamy o dobro chorego, zaspokajamy wszystkie potrzeby biopsychospołeczne.

Oddziały okręgowe PCK świadczą usługi nad chorym w domu na zlecenie organów administracji samorządowej oraz osób fizycznych. Aby dowiedzieć się więcej na temat usług opiekuńczych świadczonych przez PCK, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym oddziałem PCK

 


Rybnik – usługi opiekuńcze 

 

Oferujemy usługi opiekuńcze w domu chorego:

 • opiekuńcze, tzw podstawowe– cena za 1 godzinę: 19,80 zł,
 • pielęgnacyjne– cena za 1 godzinę: 28,00 zł,
 • specjalistyczne, w tym:
  – rehabilitacja– cena za 1 godzinę: 41,00 zł,
  – opieka nad dzieckiem autystycznym– cena za 1 godzinę: 40,99 zł,
  – opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi– cena za 1 godzinę: 28,00 zł.

Pomagamy w realizacji codziennych obowiązków domowych, m. in.:

 • sprzątanie, pranie, prasowanie
 • przygotowywanie posiłków
 • robienie zakupów

Wykonujemy pielęgnację chorego, m. in.:

 • toaleta
 • karmienie
 • zmiana pampersów
 • podawanie insuliny i innych leków
 • pomiar ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi

Wykonujemy zabiegi pielęgniarskie i rehabilitacyjne na zlecenie lekarza.

Realizujemy zlecenia stałe i doraźne, jedno lub wielogodzinne.

Zapewniamy opiekę dzienną, realizowaną przez wyszkolony i doświadczony personel.

Osoby o niskich dochodach korzystają z dofinansowania Ośrodka Pomocy Społecznej . Celem uzyskania informacji na ten temat należy kontaktować się z punktem terenowym Ośrodka, właściwym dla miejsca zamieszkania.

Dla mieszkańców Rybnika:
Punkty Terenowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

Dla mieszkańców Gminny Świerklany:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklanach