Niesienie pomocy i ratowanie ludzi oraz mienia w czasie nagłych wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych, to jedno z głównych działań Polskiego Czerwonego Krzyża.  System ten tworzy zintegrowane działanie trzech rodzajów jednostek ratowniczych stowarzyszenia:

 

  • Grup Ratownictwa (GR PCK), których zadaniem jest osiągnięcie odpowiedniego wyszkolenia i wyposażenie tak, aby w przypadku dużej katastrofy, Grupa taka mogła wysłać Ratowników wypełniających zadania Patroli Ratowniczych.
  • Grup Ratownictwa Medycznego (GRM PCK), których zadaniem jest organizowanie Polowego Punktu Medycznego gdzie poszkodowanym udzielana jest kwalifikowana pomoc medyczna przez zawodowy personel medyczny oraz, w miarę możliwości, również wysłanie Patroli Ratowniczych działających na terenie katastrofy.
  • Grup Ratownictwa Specjalnego (GRS PCK), których zadaniem jest podejmowanie działań ratownictwa specjalistycznego zgodnego ze specyfiką danej Grupy (w zależności od specjalności poszczególnych sekcji) w celu wspomagania Patroli Ratowniczych w działaniach poszukiwawczych ( np. sekcje psów ratowniczych ) , wydobyciu lub transporcie poszkodowanych w miejscach niedostępnych dla Patroli Ratowniczych (ratownictwo wodne, nurkowe, wysokościowe).

 

 

Grupy Ratownictwa PCK działają jako jednostki wspomagające system „Państwowego Ratownictwa Medycznego”. Kompetencje ratowników PCK i wyposażenie grup we właściwy sprzęt pozwala na realizowanie różnorakich działań, tak ratowniczych jak też i szkoleniowych. Ratownicy PCK realizują zlecenia zabezpieczania medycznego różnego rodzaju imprezy masowych typu: koncerty, festyny czy tez mecze piłkarskie.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt
z biurem ZR PCK w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 6,
tel: 33 822 8211

 


Bielsko – Biała

Bielska Grupa Ratownictwa PCK, kierowana przez Ryszarda Mędrzak,

Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej

Sobieskiego 6

43-300 Bielsko-Biała

tel: 601 148 503

www.grd.bielsko.pl

 


Czechowice – Dziedzice

W Czechowicach-Dziedzicach kierowana przez Tomasza Błasiak

Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Czechowice-Dziedzice

ul. Barlickiego 24

43-502 Czechowice-Dziedzice

tel: 669881302

e-mail: gr.czechowice@pck.org.pl

www.grpck.czechowice-dziedzice.pl

 


 Zabrze

GRUPA RATOWNICZA – ZABRZE
Telefon Alarmowy GR PCK Zabrze: +48 511 811 408,

 

Powstanie grupy datuje się na przełom 2003 i 2004 roku. Od samego początku o sile Grupy przede wszystkim stanowili ludzie młodzi. System Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z 20 wyspecjalizowanych Grup Ratownictwa, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Każda Grupa dysponuje wyszkolonymi ratownikami, przygotowanymi do działań w trudnych warunkach (zarówno terenowych, jak i pogodowych), wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej oraz w profesjonalny sprzęt ratowniczy. Standard wyposażenia i umiejętności ratowników jest wspólny dla całego Systemu Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Zadaniem wszystkich Grup Ratownictwa tworzących System Ratownictwa PCK jest prowadzenie kompleksowych działań ratowniczych obejmujących udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych bezpośrednio na miejscu katastrofy i prowadzenie tych działań w długim okresie czasu.

Polski Czerwony Krzyż od początku swojej działalności w obszarze ratownictwa i ochrony ludności współpracuje z władzami publicznymi i instytucjami, wspierając pomoc humanitarną, medyczną, materialną i inną w zależności od skali i potrzeb.

 

Grupa Ratownictwa PCK Zabrze uczestniczyła w następujących akcjach ratowniczych: 

1. Akcja ratunkowa po zawaleniu się hali wystawowej MTK w Katowicach 28 I 2006 roku, B
2. Akcja przeciwpowodziowa Czechowice- Dziedzice wiosna 2009 roku, B
3. Akcja przeciw powodziowa Czechowice- Dziedzice wiosna 2010 roku, B
4. Akcja przeciwpowodziowa Zabrze wiosna 2010 roku, B

Zabezpieczenia dużych imprez masowych :

1. Na zaproszenie DRK pomoc w zabezpieczaniu Jarmarku z okazji Bożego Ciała w maju 2016
roku w Oberhausen, B
2. Na zaproszenie DRK pomoc w zabezpieczaniu Jarmarku z okazji Bożego Narodzenia
w listopadzie 2018 roku w Oberhausen, B
3. "Skarbnikowe Gody" w Zabrzu od 2008 do chwili obecnej, P
4. Tour de Polonge Meta w Zabrzu 2017, 2018, B
5. Gminne Dożynki w Ornontowicach 2017, 2018, P
6. Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016, B
7. Msza w I rocznicę śmierci Jana Pawła II Zabrze 2007, B
8. Hity na Czasie Zabrze 2007,

9. Wizyta Papierza Benedykta XVI w Częstochowie 2006, B

Zabezpieczenie imprez lokalnych:

1. Rokitnicki Rajd Rowerowy od 2010 do chwili obecnej, B
2. Dzień św. Marcina od 2014 do chwili obecnej, B
3. Moda na Polski od 2010 do chwili obecnej, B
4. Festyny Programu Aktywności Lokalnej, B
5. Turnieje i rozgrywki sportowa, B i P
Organizacja i współorganizacja konkursów dla dzieci i młodzieży:
1. Corocznie Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, B
2. Corocznie Konkurs Wiedzy o Obronności TERCZA,
3. Corocznie Konkurs Wiedzy Pożarniczej, B
4. Corocznie Zawody Pierwszej Pomocy PCK na szczeblu miejskim i wojewódzkim, B
5. Corocznie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Dla Uczniów Szkół
Ponadgimnazjalnych B

Manewry:

1. Doraźne manewry z PSP i OSP w Zabrzu i Bytomiu,
2. Corocznie od 2013 roku organizacja Zimowych Manewrów Ratowniczych STREFA,
3. 2017, 2018 Śląski Zabrzański Manewr Ratowniczy SZMARY

Ratuj z nami – czyli podaj dalej: 
To flagowy program edukacyjny realizowany od 2010 w wybranych Szkołach Podstawowych
i Gimnazjach miasta Zabrza. W programie tym praktyczne umiejętności w resuscytacji krążeniowo-
oddechowej (klasy 6), używaniu chust trójkątnych w opatrywaniu urazów kostnych i stawowych
(klasy 5), kontroli czynności życiowych i układaniu w pozycji bocznej i innych technikach
ratowniczych w stanach nagłych (klasy 4), a w gimnazjum pierwsza pomoc w wypadkach
komunikacyjnych nabywa co roku około 500 uczniów.

Od początku istnienia programu wzięło w nim udział prawie 5000 tysięcy uczniów. B 

Współpracujemy z : 

1. Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Zabrze,
2. PSP Zabrze,
3. OSP Zabrze Mikulczyce,
4. Szkolna Grupa Ratownicza IV LO Zabrze,
5. Rada Dzielnicy Rokitnica,
6. Kartel Kulturalny,
7. MOK Zabrze,
8. KM Policji w Zabrzu,

9. Deutsches Rotes Kreuz Obrehausen,

B – udział bezpłatny. P – udział płatny na konto GR. Z tych funduszy dokonujemy zakupów
sprzętu, strojów i wyposażenia medycznego.

 

 

Ofertę na transport medyczny i sanitarny kierujemy przede wszystkim do:

– osób prywatnych
– firm ubezpieczeniowych
– szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej,
–  osób fizycznych.

Wykonamy między innymi:

– Transport do sanatorium
–  Transport sanitarny krajowy i zagraniczny z pomocą ratowników medycznych i lekarzem
– Transport sanitarny osób niepełnosprawnych
– Transport sanitarny pacjentów do przychodni
– Transport z domu do szpitala
– Transport ze szpitala do domu
– Zabezpieczenia medyczne imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

 

Aby zgłosić transport chorego zadzwoń pod numer alarmowy:

725-463-324 w godz. od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku,
lub
przez 24 godziny na dobę pod nr 669-881-404
czy też pod
nr 693-162-555 – Dyrektor Biura OR PCK w Bielsku-Białej

Bielska Grupa Ratownictwa PCK, kierowana przez Ryszarda Mędrzak

Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej
Sobieskiego 6
43-300 Bielsko-Biała
tel: 601 148 503
www.grd.bielsko.pl

w Czechowicach-Dziedzicach kierowana przez SYLWIA PODSADECKA

Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża
Czechowice-Dziedzice
ul. Barlickiego 24
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel: 669881302
e-mail: gr.czechowice@pck.org.pl

www.grpck.czechowice-dziedzice.pl

Grupy Ratownictwa PCK działają jako jednostki wspomagające system „Państwowego Ratownictwa
Medycznego”