„Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża ponad 80 lat – od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Co prawda, za pobór i przetwarzanie krwi odpowiada publiczna służba krwi podległa Narodowemu Centrum Krwi – czyli Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jednak planowe i rytmiczne zaopatrzenie tych placówek w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom. Ruch Honorowych Dawców Krwi jest integralną częścią struktury PCK i obecnie na Śląsku zrzesza blisko 2207 członków i 1766 wolontariuszy z około 85 klubów HDK PCK, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu zjednując mu tym samym nowych sympatyków.

Na Śląsku Krwiodawcy Polskiego Czerwonego Krzyża podczas organizowanych akcji poboru krwi lub w odpowiedzi na apele o potrzebie krwi rocznie oddają ogółem około 70 000 litrów krwi. Kluby HDK PCK każdego roku organizują ponad 400 akcji poboru krwi na Śląsku.

 


 

KLUBY HDK PCK NA ŚLĄSKU

 

Cele i zadania klubu HDK PCK

 

 • Uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki
 • Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.
 • Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem klubu
 • Wcielanie w życie zasad „Statutu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża”
 • Popularyzowanie zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • Realizacja wybranych zadań statutowych PCK
 • Organizowanie akcji zbiorowego oddawania krwi
 • Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi
 • Otaczanie należytą troską i opieką członków klubu
 • Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak odznaczeń i wyróżnień członkom klubu oraz honorowym dawcom krwi
 • Organizowanie imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych i innych dla członków klubu, wolontariuszy i sympatyków
 • Integracja środowiska honorowych dawców krwi
 • Udział w realizacji innych zadań statutowych PCK

 

ZESPÓŁ DS. HDK ŚL.OO PCK

 

W celu lepszej organizacji i integracji środowiska krwiodawców powołany został zespół zadaniowy.

 

Do zakresu działań Zespołu należy:

 

 1. Współpraca z Zarządem ŚL.OO PCK, Dyrektorem i biurem okręgowym w zakresie promocji i rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polskim Czerwonym Krzyżu.
 2. Podejmowanie inicjatyw i projektów służących rozwojowi honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa i pozyskiwaniu nowych dawców krwi.
 3. Aktywizacja środowiska małopolskich krwiodawców do udziału w imprezach, akcjach, projektach organizowanych przez Zarząd Główny PCK i Śląski Oddział Okręgowy PCK.
 4. Współudział w ocenie i wyłanianiu laureatów konkursów, plebiscytów, współzawodnictwa dot. honorowego krwiodawstwa, w szczególności konkursów „Młoda Krew Ratuje Zycie”, „Gorący Ratownik-Ognista Krew” i innych.
 5. Wspieranie działalności klubów honorowych dawców krwi PCK.
 6. Pozyskiwanie środków na promocję i rozwój honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa we współpracy z biurem okręgowym ŚL.OO PCK.
 7. Udział w opiniowaniu ważnych aktów prawnych związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem.
 8. Wyrażanie opinii i konsultowanie wewnętrznych aktów prawnych w ŚL. OO PCK i PCK związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem.
 9. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania ruchu HDK w PCK.
 10. Rzecznictwo interesów krwiodawców wobec instytucji publicznych, w tym służby zdrowia i administracji.
 11. Mediacje w sprawach spornych pomiędzy jednostkami podstawowymi związanymi z ruchem HDK PCK.
 12. Współpraca z instytucjami Publicznej Służby Krwi.
 13. Prowadzenie działań integracyjnych w środowisku honorowych dawców krwi.
 14. Podejmowanie inicjatyw w sprawie odznaczania i wyróżniania honorowych dawców krwi.

PRZED ODDANIEM KRWI

 

Zanim udasz się do centrum krwiodawstwa musisz pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Sprawdź czy możesz zostać dawcą, zapoznaj się z wytycznymi, które mówią, kto może a kto nie może oddawać krwi: przeciwwskazania do oddawania oraz przykładową ankietę dla kandydatów na dawców. Jeżeli stwierdzisz, że możesz oddać krew, zaplanuj dzień w którym to zrobisz.

 


 

 1. Sprawdź, w jakie dni i w jakich godzinach jest czynne centrum/punkt, w którym chcesz oddać krew. Pamiętaj, że możesz również oddać krew w czasie akcji wyjazdowych mobilnych punktów poboru krwi tzw. krwiobusów.
 2. Wybierz dzień, przed którym będziesz mógł wypocząć – wyspać się.
 3. Koniecznie zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi (unikaj pokarmów zawierających dużą ilość tłuszczu).
 4. Pij dużo soków owocowych i wody.
 5. Unikaj nadmiernego fizycznego wysiłku przed oddaniem krwi.
 6. Jeżeli wybierasz się po raz pierwszy zabierz ze sobą kogoś do towarzystwa, poczujesz się pewniej a przede wszystkim bezpieczniej.

 

ODDAWANIE KRWI KROK PO KROKU

 


 

 1. Zarezerwuj sobie około godziny czasu. Weź dowód tożsamości i jeżeli masz legitymację honorowego dawcy krwi.
 2. Skorzystaj z szatni. Do stacji najlepiej przyjść w „luźnym” ubraniu, które pozwoli na łatwe odsłonięcie ramienia. W stacji załóż jednorazowe obuwie ochronne.
 3. Zgłoś się do rejestracji dawców i wypełnij kwestionariusz z pytaniami o twój stan zdrowia.
 4. Zostanie pobrana od Ciebie próbka krwi na wstępne badanie, zostanie m.in. sprawdzony poziom hemoglobiny. Po kilku minutach zostaniesz wezwany do gabinetu lekarskiego, gdzie lekarz zakwalifikuje Ciebie do oddawania krwi lub jej składników, albo wyjaśni dlaczego dziś nie możesz oddać krwi. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze pytaj lekarza lub pielęgniarkę w centrum: to najlepszy i najpewniejszy sposób uzyskania fachowych i wyczerpujących informacji na dany temat.
 5. Po wyjściu od lekarza usiądź w poczekalni. Powinien tam być umieszczony dozownik z wodą z którego możesz skorzystać.
 6. Przed oddawaniem krwi wybierz rękę, z której chcesz oddawać krew, umyj ją specjalnym płynem i usiądź wygodnie na fotelu w sali pobrań. Zostanie założone wkłucie, a krew samoczynnie zacznie napełniać pojemnik. Pamiętaj: podczas donacji używany jest tylko jednorazowy sprzęt. Zanim minie 10 minut oddasz jedną jednostkę krwi (450ml). Oddawanie składników krwi różni się czasem i technicznym sposobem pobierania.
 7. Po oddaniu wypocznij jeszcze przez około 10-15 minut. W rejestracji odbierz czekolady, które mają uzupełnić ubytek energetyczny. Możesz w niej też otrzymać zaświadczenie zwalniające w dniu oddania krwi z pracy lub szkoły, a także zwrot kosztów podróży. Cały proces oddawania krwi pełnej trwa zwykle mniej niż jedną godzinę.

 

PO ODDANIU KRWI

 1. Po oddaniu krwi zastosuj się do poleceń personelu. Tak jak wspomniane zostało wyżej odpocznij kilkanaście minut w punkcie, zjedz czekoladę, wypij sok.
 2. Skorzystaj jeżeli potrzebujesz z dnia wolnego, jaki przysługuje Ci w dniu oddania krwi.
 3. Unikaj nadmiernego obciążenia ręki, z której pobrano krew.
 4. Jedz regularnie posiłki; pamiętaj, aby dieta była bogatsza w węglowodany tego dnia.
 5. Dużo odpoczywaj: pamiętaj, że nie jesteś maszyną, oddanie krwi jest obciążeniem dla Twojego organizmu. Co prawda każdy organizm może reagować inaczej. Jedna osoba nie odczuwa zmęczenia inna odwrotnie.
 6. Unikaj szybkiej zmiany pozycji z leżącej na stojącą.
 7. Staraj się nie wykonywać obciążających prac domowych. Unikaj wysiłku fizycznego.

DYSKWALIFIKACJA STAŁA

BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA DO ODDAWANIA KRWI

 

 • choroby układu krążenia aktualne lub przebyte:

(wady serca – poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, stan po zawale, niewydolność krążenia, miażdżyca znacznego stopnia, choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego – np. stan po udarze mózgu).

 • poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego (szczególnie padaczka, nawracające choroby psychiczne, organiczne schorzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby OUN – ośrodkowego układu nerwowego)

 • poważne choroby skóry (w tym łuszczyca)

 • choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie

 • choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.

 • choroby układowe np. kolagenozy

 • nowotwory złośliwe

 • choroby zakaźne:

(WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalenie wątroby w wywiadzie, żółtaczka pokarmowa i każda żółtaczka o niejasnej etiologii, babeszjoza, kala Azar (leiszmanioza trzewna), trypanosoma Crusi – gorączka Chagasa, promienica, tularemia, HLTV I/II – retrowirus uważany m.in. za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniaka z komórek T u dorosłych – występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego).

 • nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)

 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy jeżeli wynik badań w kierunku malarii przeprowadzonych 4 miesiące po powrocie jest dodatni

 • przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania seksualne są szczególnie narażone na zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:

(narkomani, osoby uprawiające prostytucję, osoby często zmieniające partnerów seksualnych)

 • osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup

 • lekozależność, alkoholizm

 • choroba Creutzfelda-Jakoba u osoby lub w rodzinie

 • kiła

 • przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek

 • leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów

 • przebywanie o okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii

 • transfuzje krwi lub jej składników wykonane na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii po 01.01.1980 r.

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych

 • każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza

DYSKWALIFIKACJA CZASOWA


 • okres miesiączkowania i do 3 dni po zakończeniu

 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych

 • do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej

 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych

 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, akupunktury, zakładaniu kolczyków, itp.

 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii, gastroskopii (wziernikowanie żołądka), bronchoskopii (wziernikowanie drzewa oskrzelowego), rektoskopii (wziernikowanie odbytu), kolonoskopii

 • czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób: (np.: układu pokarmowego, moczowego, oddechowego)

 • okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 90/60 180/100 mm Hg

 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu

 • choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej

 • 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę

 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia)

 • Wystąpienie objawów sugerujących chorobę AIDS takich jak:

(przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych – zwłaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych, nocne poty gorączka o niewyjaśnionej przyczynie niewyjaśniona utrata wagi ciała, przewlekła biegunka)

 • nietypowe zmiany skórne powodują dyskwalifikację do czasu wyjaśnienia ich przyczyny

 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (osoby powracające z terenów zagrożonych: cholerą, żółtą febrą, chorobą Chagasa)

 • 12 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występuje malaria, jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby (4 miesiące pod warunkiem negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej)

 • przebywanie co najmniej 24 godziny na terenach, na których stwierdzono przypadki występowania chorób przenoszonych drogą przetoczenia krwi:

(Wirus Zachodniego Nilu – odroczenie: 28 dni od powrotu, 120 dni po przechorowaniu, Malaria – dyskwalifikacja na okres 12 miesięcy od powrotu, Gorączka denga – dyskwalifikacja na okres 28 dni od powrotu. Po przechorowaniu gorączki denga – w postaci klasycznej odroczenie na 6 m-ce, Gorączka Chikunguna – odroczenie na 28 dni od powrotu, Wirus ZIKA – odroczenie: 28 dni od powrotu, 120 dni po przechorowaniu)

 • przebywanie na obszarach endemicznego występowania malarii nieprzerwanie przez 6 miesięcy dyskwalifikuje dawcę. Warunkiem zakwalifikowania jest uzyskanie negatywnych wyników badań wykonanych metodami immunologicznymi lub biologii molekularnej; badania muszą być wykonane nie wcześniej niż 4. miesiące po powrocie z terenów endemicznego występowania

 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia Brucelozy i gorączki Q

 • po zakończeniu leczenia i braku objawów malarii (pod warunkiem, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne)

 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca

 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia zapalenia szpiku

 • 5 lat od całkowitego wyleczenia kłębuszkowego zapalenia nerek

 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy

 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej

 • 120 dni od dnia wyleczenia zakażenia wirusem zachodniego Nilu.

 • ciąża

 • 6 miesięcy po porodzie lub po zakończeniu ciąży

 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników

 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek

 • co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych

 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38oC

 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków

 • kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie)

 • bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy

 • okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia

 • Po szczepieniach:

(4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze, 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, porażeniu dziecięcemu, 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub B (bez kontaktu z chorobą), 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi, 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej, 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok od kontaktu z tymi chorobami)

 • Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy, w przypadku innych leków należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).

INFORMACJA O CHOROBACH ZAKAŹNYCH DLA KRWIODAWCÓW

 

Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony/a kiłą, AIDS, żółtaczką zakaźną B lub C. Jeśli test wypadnie dodatnio, nie zostanie przetoczona. Jednak przy każdej infekcji pomiędzy momentem zakażenia i chwilą, gdy staje się możliwe wykrycie go drogą badań laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym wypadku nie wolno oddawać krwi, ponieważ może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne. Nie oddawaj więc krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty lub zachowania naraziłeś/aś się na niebezpieczeństwo.

 

Ryzyko stwarzają:

 1. Wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.
 2. Kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.
 3. Kontakty seksualne z wieloma partnerkami/partnerami.
 4. Kontakty seksualne z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.
 5. Kontakty seksualne w celu zarobkowym.
 6. Kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.

 

Zdajemy sobie sprawę, że zadając te pytania wkraczamy w Twoją sferę prywatną. Jednak niewielkie ryzyko przeniesienia zakażenia drogą krwi można dalej zmniejszyć jedynie wtedy, gdy będąc dawcą dokładnie przemyślisz opisane tu sytuacje i skrupulatnie odpowiesz na postawione pytania. Twoje dane będą traktowane poufnie. Przy pozytywnych wynikach badań (wskazujących na infekcję) zostaniesz o tym poinformowany/a przez lekarza.

 

Osoby homoseksualne jeżeli mają stałych partnerów nie mogą być dyskwalifikowani z powodu swojej orientacji seksualnej.

PRZYWILEJE I ULGI DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

 

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób państwo lub podmioty prywatne udzielają różnego rodzaju przywileje. Jednak w ramach podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną cząstkę siebie. W zależności od uprawnienia dotyczą one honorowych dawców krwi lub dawców z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew. Natomiast tytuł ZHDK opisaliśmy dokładnie poniżej.

HONOROWEMU DAWCY KRWI PRZYSŁUGUJE

 •  

  Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal
  (tj.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok)


 • Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach; zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy. Przy tym uprawnieniu należy zwrócić uwagę na trzy sprawy:

 • to na pracodawcy spoczywa obowiązek zwolnienia pracownika
 • pracodawca powinien być wcześniej uprzedzony o nieobecności
 • pracownik – krwiodawca otrzymuje zwolnienie z pracy na dzień w którym oddał krew lub na kilka godzin jeżeli z przyczyn medycznych nie doszło do donacji
 • Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa.

Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenie dokonuje się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1litr pobranej krwi, tj. przez 130zł. Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu.

 • Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi

Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi.

 • Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych

O tym, że będziemy chcieli wyniki badań najlepiej poinformować personel stacji w czasie rejestracji lub w czasie badania poziomu hemoglobiny.

 • Karta identyfikacyjna grupy krwi

Każdy dawca, który kilka razy oddał krew, w niedługim czasie otrzymuje bezpłatnie lub za niewielką opłatą kartę identyfikacyjną grupy krwi. W RCKiK w Krakowie można zamówić za darmo taką kartę w punkcie rejestracji, po trzykrotnym honorowym oddaniu krwi. Karta jest gotowa do odbioru po około dwóch tygodniach.

ZASŁUŻONEMU HONOROWEMU DAWCY KRWI PRZYSŁUGUJĄ

 

 • Leki za zniżkami. Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość kupowania NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami.

Można je będzie otrzymać bezpłatnie jedynie na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.

 

Zapoznaj się z wyszukiwarką leków refundowanych (zaznacz opcję: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi)

 

 • Po otrzymaniu tytułu ZHDK możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w placówkach ZOZ-ów.

Świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawili legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

 • Po otrzymaniu tytułu ZHDK i oddaniu określonej ilości krwi lub jej składników możliwość uzyskania zniżek w komunikacji miejskiej (różne przepisy w różnych miastach)

 

 • Zniżki i ulgi w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”. Więcej szczegółów znajdziesz na www.dawcomwdarze.pl

 


„Młoda Krew Ratuje Życie”

 

Program w zakresie promowania i organizowania honorowego krwiodawstwa w środowisku młodzieżowym, skierowany jest do Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie.

 

Celem konkursu było zapoznanie młodzieży z ideą honorowego krwiodawstwa oraz zachęcenie młodzieży do honorowego oddawania krwi.Turniej corocznie ogłaszany jest przez Prezesa PCK w miesiącu wrześniu i trwa do czerwca roku następnego – czas trwania każdej edycji to okres roku szkolnego/akademickiego. Dokumenty dotyczące aktualnej edycji Konkursu znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 


Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

 

 Program pn. „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, odbywa się corocznie od 2006 roku.

Celem programu jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew oraz propagowanie idei krwiodawstwa wśród strażaków oraz społeczności lokalnych. W trzech pierwszych kategoriach ocenie podlegał wskaźnik efektywności działań promocyjno-organizacyjnych poszczególnych jednostek tzn. ogólna ilość pozyskanej krwi w ramach programu podzielona przez liczbę strażaków w jednostce. Program ogłaszany jest corocznie w styczniu danego roku, a zakończenie następuje w połowie miesiąca grudnia. Dokumenty dotyczące aktualnej edycji Konkursu znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

 


 


„Zbieramy Krew Dla Polski”

 

Kampania organizowana przez Grupę Muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż. W ramach wspólnych działań Grupy Muszkieterów i PCK, na parkingach pod sklepami Intermarché i Bricomarché, przeprowadzane są akcje zachęcające do regularnego oddawania krwi, połączonych z jej poborem.

 

Ambulanse Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i krwiolecznictwa, stacjonują na parkingach przed sklepami sieci Intermarché i Bricomarché w wielu polskich miejscowościach. W każdym znajduje się specjalistyczny sprzęt medyczny pozwalający na bezpieczne pobieranie krwi oraz lekarz, który dba o bezpieczeństwo krwiodawców. Terminy akcji wyznaczone są od maja do września danego roku.

 

 


„Wakacyjna Kropla Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

 

Niestety ze względu na wakacyjne wyjazdy aktywność krwiodawców się zmniejsza, co ogranicza możliwość dzielenia się „cząstką siebie”. Wyjazdowe pobory krwi, prowadzone w ambulansach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa i Polskiego Czerwonego Krzyża, nie są w stanie zrównoważyć rosnącego zapotrzebowania na tę wyjątkową „płynną tkankę” bez odpowiedniego nagłośnienia problemu w mediach.

 

W związku z tym Polski Czerwony Krzyż apeluje o oddawanie krwi, tak bardzo potrzebnej, szczególnie w tym okresie. W akcję włączyła się także Grupa Muszkieterów, która organizuje wspólnie z nami pobory krwi w ramach IV edycji akcji „Zbieramy krew dla Polski”.

 

  

MŁODZIEŻOWE KLUBY HDK PCK NA ŚLĄSKU

 

Polski Czerwony Krzyż od początku swego istnienia przywiązywał ogromną wagę do pracy z młodzieżą i wśród młodzieży, chcąc zakrzewić w nich ducha niesienia bezinteresownej pomocy oraz idei honorowego oddawania krwi. Dlatego ważną  formą pracy stały się Młodzieżowe kluby HDK PCK. Aby zachęcić młodzież do zdrowej rywalizacji specjalnie dla nich został ogłoszony Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie”, do którego głównych celów m.in. należy: wzmocnienie działalności młodzieżowych Klubów HDK PCK, utworzenie nowych Klubów HDK PCK na terenie szkół i uczelni, zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, promocja honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych, integracja szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych. Każda szkoła przystępująca do Turnieju wyznaczy jedną osobę – koordynatora, której zadaniem będzie zbieranie danych na temat liczby krwiodawców oraz ilości krwi przez nich oddanej i przekazywanie tych informacji do Zarządu Oddziału Rejonowego PCK.

 

Szczegółowe informacje na temat Turnieju znajdują się w zakładce Konkursy, Turnieje, Projekty.

 

Aby założyć Młodzieżowy klub HDK PCK w pierwszej kolejności należy uzyskać zgodę Dyrektora danej szkoły, następnie zebrać minimum 10 chętnych osób, które spośród siebie wybiorą skład Zarządu. Na koniec należy wystąpić z pismem do Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z informacją o zawiązaniu danego Młodzieżowego Klubu HDK PCK.

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Odznakę wraz z legitymacją „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, wydaje Polski Czerwony Krzyż, na podstawie danych przekazanych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania tej odznaki. O wydaniu odznaki wraz z legitymacją Polski Czerwony Krzyż zawiadamia jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, która przekazała dane, będące podstawą jej nadania. Przekazanie danych przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi do Polskiego Czerwonego Krzyża wymaga zgody dawcy krwi wyrażonej w formie pisemnej. Polski Czerwony Krzyż, w ramach realizacji zadania prowadzi centralną ewidencję wydanych odznak i legitymacji oraz ich duplikatów. Wydatki związane z wydawaniem odznak honorowych i legitymacji są pokrywane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, w formie dotacji celowej dla Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Legitymacje „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” powinny zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko dawcy krwi;
 • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość dawcy krwi
 • nazwę i adres jednostki wystawiającej legitymację;
 • oznaczenie stopnia odznaki

Legitymacje ZHDK są ważne wyłącznie z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

 

Wzór wniosku o nadanie odznaki ZHDK dostępny jest w dziale Honorowego Krwiodawstwa w zakładce

„Pliki do pobrania” – plik nr. 1.

 


Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – III stopnia

 

 

Kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

Odznaka przysługuje mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

 

przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” i brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”.

 

 


 

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – II stopnia

 

 

Kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

Mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

 

przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” i srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”.

 

 


 

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – I stopnia

 

 

 

Kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,

Mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

 

przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” i złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”.

 

 


Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wraz z odznaką wydaje się legitymację.

 

Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek:

 1. kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki;
 2. organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.

 

Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

 1. dane dawcy krwi:
  a) imię i nazwisko,
  b) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  c) adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji;
 2. informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej składników.

 

Wzór wniosku o nadanie odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narody dostępny jest w dziale Honorowego Krwiodawstwa w zakładce „Pliki do pobrania”  – plik nr 3.

 

 


 

 


Odznaka Honorowa PCK

Odznakę Honorową mogą otrzymać:

 

 1. członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami dla rozwoju Stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne PCK oraz lokalne zbiorowości społeczne, które wnoszą szczególny wkład dla rozwoju Stowarzyszenia., które wniosły szczególny wkład dla rozwoju Stowarzyszenia,
 3. osoby nie będące członkami Polskiego Czerwonego Krzyża oraz instytucje i organizacje czynnie wspierające Stowarzyszenie,
 4. organizacje zagraniczne Czerwonego Krzyża i ich działacze oraz inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, realizujący humanitarne cele Czerwonego Krzyża i współdziałające z Polskim Czerwonym Krzyżem.

 

Wzór wniosku o nadanie Odznaki Honorowej PCK – indywidualny i zbiorowy dostępne są w dziale Honorowego Krwiodawstwa w zakładce „Pliki do pobrania” – pliki nr 7 i 8.

 

 

 

 

 


Wyróżnienie „Kryształowe Serce”

Ustanowione dnia 27 listopada 1986 r.uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PCK jako najwyższe odznaczenie organizacyjne. Wyróżnienie „Kryształowe Serce” (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Mogą je otrzymać osoby fizyczne, które: prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:

 

 • krwiodawcy odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub równoważną z jej odznakę ZHDK w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów i 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK
 • pozostali działacze 25 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK

 

w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań czerwonokrzyskich a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.

 

Wzór wniosku o nadanie wyróżnienia „Kryształowe Serce” dostępny jest w dziale Honorowego Krwiodawstwa w zakładce „Pliki do pobrania” – plik nr 4.

 

 


Krzyż Zasługi (Brązowy, Srebrny, Złoty)

 

Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi ‚dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za: wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

 

Wzór wniosku o nadanie orderu – odznaczenia dostępny jest w dziale Honorowego Krwiodawstwa w zakładce „Pliki do pobrania” – plik nr 5.

 

 

 

 


Święto zostało ustanowione 14 czerwca 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. Wydarzenie to jest okazją do podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi i podniesienia świadomości na temat potrzeby regularnego oddawania krwi w celu zapewnienia dostępnej, wysokiej jakości i bezpiecznej krwi oraz produktów krwiopochodnych dla potrzebujących pacjentów.

 

Z ciekawostek: data obchodów święta nie jest przypadkowa, mianowicie 14 czerwca to dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

 


 

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

 

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w dniach 22 do 26 listopada nieprzerwanie od początku lat 70-tych. Jest to święto dedykowane wszystkim Honorowych Dawców Krwi podczas którego mamy okazję do podziękowań za ich dobro i bezinteresowny dar krwi oraz szerzenie idei honorowego oddawania krwi. W trakcie obchodów organizowane są uroczyste spotkania i uroczystości, na których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia, Wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża „Kryształowe Serce”, Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wiele innych symbolicznych podziękowań i upominków. Jest to czas kiedy spotykamy się w wielkiej czerwonokrzyskiej rodzinie krwiodawców.

Wszystkich Honorowych Dawców Krwi serdecznie zapraszamy do korzystania ze strony (www.dawcomwdarze.pl) i fan page’u Akcji (www.facebook.com/Dawcom.w.Darze)

Poboru krwi w Polsce dokonują placówki Publicznej Służby Krwi. Ich działanie jest ściśle określone przepisami prawa. Normy te regulują zarówno krwiodawstwo jak i krwiolecznictwo. Najważniejsze z aktów znajdziecie na wykazie poniżej.

 


 • Ogólne akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

 

Dziennik Ustaw 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. – tekst ujednolicony (NOWY)

Wydany: 22.08.1997 / Wszedł w życie: 01.01.1999 / Obowiązuje od: 01.01.1999

Dziennik Ustaw 2005 nr 79 poz. 691

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Wydany: 18.04.2005 / Ogłoszony: 09.05.2005 / Wszedł w życie: 24.05.2005 / Obowiązuje od: 24.05.2005

Dziennik Ustaw 2007 nr 212 poz. 1568

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Wydany: 09.11.2007 / Ogłoszony: 15.11.2007 / Wszedł w życie: 15.11.2007 / Obowiązuje od: 15.11.2007

Dziennik Ustaw 2010 nr 7 poz. 50

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Wydany: 31.12.2009 / Ogłoszony: 18.01.2010 / Wszedł w życie: 02.02.2010 / Obowiązuje od: 02.02.2010

Dziennik Ustaw 2015 poz. 1012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Wydany: 08.07.2015 / Ogłoszony: 22.07.2015 / Wszedł w życie: 06.08.2015 / Obowiązuje od: 06.08.2015

 

 • Akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

 

Dziennik Ustaw 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wydany: 2004-08-27 / Ogłoszony: 2004-09-27 / Wszedł w życie: 2004-10-01 / Obowiązuje od: 2004-10-01

Dziennik Ustaw 1996 nr 60 poz. 281

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Wydany: 15.05.1996 / Wszedł w życie: 02.06.1996 / Obowiązuje od: 02.06.1996

Dziennik Ustaw 2004 nr 261 poz. 2602

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi

Wydany: 26.11.2004 / Ogłoszony: 09.12.2004 / Wszedł w życie: 09.12.2004 / Obowiązuje od: 09.12.2004

Dziennik Ustaw 2010 nr 23 poz. 119

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Wydany: 2010-02-03 / Ogłoszony: 2010-02-12 / Wszedł w życie: 2010-02-27 / Obowiązuje od: 2010-02-27

Dziennik Ustaw 2014 poz. 1360

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Wydany: 2014-09-19 / Ogłoszony: 2014-10-08 / Wszedł w życie: 2014-10-23 / Obowiązuje od: 2014-10-23

Dziennik Ustaw 2017 poz. 235

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty (NOWY)

Wydany: 2017-02-06 / Ogłoszony: 2017-02-09 / Wszedł w życie: 2017-09-10/

 

 • Akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Pismo z Narodowego Centrum Krwi w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

http://pckkatowice.pl/wp-content/uploads/2017/12/Pismo-z-Narodowego-Centrum-Krwi-w-sprawie-nowych-wkładek-do-legitymacji.pdf

Z dnia: 05 grudnia 2017 r.

Uchwała Zarządu Głównego PCK nr 207/2017 w sprawie zasad nadawania Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz innym osobom Wyróżnienia „Kryształowe Serce”

http://pckkatowice.pl/honorowe-krwiodawstwo/uchwala-zg-0207-2017-2017-03-31-ws-zasad-nadawania-zasluzonym-honorowym-dawcom-krwi-oraz-innym-osobom-wyroznienia-krysztalowe-serce/

Z dnia: 31 marca 2017 r.

Dziennik Ustaw 2006 nr 180 poz. 1324

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Wydany: 21.08.2006 / Ogłoszony: 05.10.2006 / Wszedł w życie: 20.10.2006 / Obowiązuje od: 20.10.2006

Dziennik Ustaw 2017 poz. 1677

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (NOWY)

Wydany: 24.08.2017 / Ogłoszony: 01.09.2017 / Wszedł w życie: 15.09.2017 / Obowiązuje od: 15.09.2017

Tel.: 32 251 20 11

E-mail: katowice@pck.org.pl

 


 

Śląski Oddział Okręgowy PCK

ul. PCK 8, 40 – 057 Katowice

Aby otrzymać książeczkę HDK należy pobrać zaświadczenie o ilości oddanej krwi z RCKiK, a następnie pobrać poniższy wniosek, wypełnić i wraz z zaświadczeniem dostarczyć do Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wniosek o wydanie książeczki HDK

 

ZE WZGLĘDU NA STAN EPIDEMII SPOWODOWANEJ KORONAWIRUSEM DO ODWOŁANIA WSZYSTKIE LEGITYMACJE BĘDĄ WYDAWANE BEZ OSOBISTEGO KONTAKTU.

WNIOSEK O NADANIE LEGITYMACJI  ZHDK (ZNAJDUJE SIĘ POWYŻEJ)  WRAZ Z ZAŁĄCZONYM ZAŚWIADCZENIEM RCKiK O FAKTYCZNEJ ILOŚCI ODDANEJ KRWI NALEŻY PRZESŁAĆ

POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA  ADRES:

40-057 Katowice, ul PCK 8

LUB NA ADRES E-MAIL:

katowice@pck.org.pl