Śląski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. PCK 8

40 – 057 Katowice

tel.: (32) 251 20 11