Podprogram 2019 –wyniki realizacji

Realizacja Podprogramu 2019 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W  okresie od grudnia 2019  do września 2020 r.   kontynuowano  prowadzenie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program  jest współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).   Polski Czerwony Krzyż  na mocy umowy z  Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa   realizował Podprogram 2019  w ramach PO PŻ 2014 – 2020. Instytucją Zarządzającą  w  Krajowym Programie  Operacyjnym  Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020 jest  Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.

Celem realizowanego w 2019 i 2020 r. Podprogramu 2019  było dostarczanie osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej w formie paczek. W skład wydanej jednorazowo paczki wchodziły co najmniej  trzy artykuły  z różnych grup towarowych, a cały  zestaw żywnościowy  obejmował    artykuły spożywcze tj.: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła, śliwkowe, sok, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający,  szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Odbiorcami  końcowymi w  Podprogramie 2019 były przede wszystkim osoby i rodziny  korzystające ze wsparcia  ośrodków pomocy społecznej. Odbiorców końcowych do uzyskania pomocy z Programu kwalifikowały właściwe Gminne lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Samodzielnie  przez  organizacje uczestniczące w Programie  zakwalifikowane do pomocy były jedynie osoby bezdomne

W Podprogramie 2019 artykuły żywnościowe były  dostarczane i wydawane na terenie  Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK  z 5  n/w magazynów:

 •  Magazyn Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice, tel. 32/ 24 55 104 wew. 46,
 •  Magazyn Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, ul. Łużycka 12a, 41-902 Bytom, tel. 32/ 281 36 81, 32/ 726 52 67,
 • Magazyn Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, ul. Wrocławska 16, 44-100 Gliwice, tel. 32/ 231 70 6,
 • Magazyn Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, ul. Wilsona 10, 44-190 Knurów,  tel. 32/ 235 22 11,
 • Magazyn Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, ul. Chrobrego 16,  44-200  Rybnik, tel. 32/ 422 25 63.

Łącznie z ww. magazynów Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża rozdysponowano 708,4336 ton/litrów artykułów spożywczych. Łącznie wydano 67.494 paczek żywnościowych dla 13.557 osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej z Programu. Z uwagi na wystąpienie w marcu br. zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo beneficjentów oraz pracowników, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Władz Państwowych zostały wdrożone następujące rozwiązania:

 • osobom stojącym w kolejce były rozdawane maseczki ochronne,
 • osoby, podczas oczekiwania  na zewnątrz w kolejce na odbiór żywności zachowywały odpowiednią  odległość między sobą,
 • osoby pojedynczo wchodziły do magazynu po odbiór żywności po uprzednim wyłożeniu żywności na stolik,

Osoby starsze były proszone o upoważnienie innej osoby do odbioru żywności.  Jednocześnie proszono wszystkich o rozwagę i zachowanie zasad higieny.Podłoga, klamki oraz stoliki mieszczące się w magazynie żywności były na bieżąco dezynfekowane.

W ramach Podprogramu 2019 realizowane były działania w ramach środków towarzyszących, które miały na celu  wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego

Działania w ramach środków towarzyszących realizowanych w ramach PO PŻ Podprogram 2019 były organizowane  cyklicznie dla odbiorców pomocy żywnościowej, które  przyczyniły się do włączenia społecznego tych osób. Osoby te  to: bezdomni, niepełnosprawni, migranci i pozostałe osoby najbardziej potrzebujące .Możliwość uczestnictwa w ramach środków towarzyszących zaoferowano każdemu odbiorcy pomocy żywnościowej(zaproszenia, ogłoszenia, współpraca z OPS). Działania towarzyszące zostały przeprowadzone stacjonarnie oraz z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa  zgodnie z założeniem i zaleceniami online za pomocą portalu społecznościowego i w wersji papierowej przygotowane przez dietetyka.

 • Prowadzono następujące działania w ramach środków towarzyszących:warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, dietetyków  pokazujące różne możliwości  przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne, programy  edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, szkolenia tematyczne, szkolenia z dietetykiem,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej ( nauka tworzenia i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Między innymi temetami szkoleń były: „Nie marnuj jedzenia to kosztuje”, „Zdrowe odżywianie”, „Odpowiednie nawodnienie”, „Odpowiednie nawodnienie cz.2 „, „Wpływ nadmiaru cukru na nasz organizm”, „O czym informują nas etykiety na produktach”, „Jak określić czy Twoja masa ciała jest w normie?”, „Co zrobić by skutecznie zmniejszyć masę ciała”.

Ogółem przeprowadzono  58 działan towarzyszących  dla 1407 osób.

PO PŻ 2014 – 2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa)

________________________________________________________________________________________________

Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej www.mrpips.gov.pl